Maj 2014

Zamiast życzeń…

Od lat, poza typową praktyką prawniczą i obsługą gmin, pomagam też w punkcie interwencyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie. To tam spotykam Matki – ofiary przemocy domowej, którym nie dane jest w pełni cieszyć się z macierzyństwa, bo tę radość przesłania ciągły niepokój o siebie i swoje dzieci.
Dziś zamiast życzeń, cztery najważniejsze według mnie wskazówki, jak wyzwolić się z niepokoju o każdy dzień i walczyć o siebie.

Po pierwsze:
NIGDY NIE UKRYWAJ, ŻE JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY!
Nie myśl, że to sprawa wstydliwa lub osobista, o której nikt inny nie powinien wiedzieć. Akty przemocy w rodzinie to nie jest „Twoja prywatna sprawa”, ponieważ są zakazane przez prawo!
To nieprawda, że tylko Tobie się to zdarza.
To nieprawda, że zdarza się rzadko i że z Twojej przyczyny. To, że obwiniasz siebie za zachowanie innej osoby, to też tylko efekt podlegania długotrwałej przemocy psychicznej.
Przede wszystkim jednak to nieprawda, że przemoc już się nie powtórzy.

Po drugie:
SZUKAJ POMOCY!
Powiedz dość, a jeśli pomimo Twojej zdecydowanej reakcji nic się nie zmieni zwróć się do:
Policji – Za każdym razem, gdy zostało zagrożone Twoje bezpieczeństwo proś o interwencję. Policja ma za zadanie chronić osoby, które stały się ofiarą przemocy, nawet jeśli sprawca jest członkiem najbliższej rodziny pokrzywdzonego.
Każda interwencja to również obiektywny dowód na to, że do przemocy dochodzi. Na Twoją prośbę zostanie spisana szczegółowa notatka ze zdarzenia oraz wszczęta procedura założenia Niebieskiej Karty.

Prokuratury – Przestępstwo znęcania się fizycznego i psychicznego nad rodziną jest przestępstwem ściganym z urzędu – jeśli tylko zostanie przedstawione uzasadnione podejrzenie, że przestępstwo zostało popełnione. Jeżeli chcesz, aby postępowanie zostało wszczęte – złóż zawiadomienie.

Urzędu Twojej Gminy – Każda gmina realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To tu działają również zespoły interdyscyplinarne, które biorą udział w procedurze zakładania Niebieskiej Karty. W wielu gminach działają punkty interwencji kryzysowej, gdzie uzyskasz kompleksową opiekę prawną i psychologiczną.

Po trzecie:
MYŚL O SOBIE!
Zapisuj wszystkie okoliczności każdego aktu przemocy, rozmawiaj ze znajomymi i rodziną, czy byliby skłonni opowiedzieć o tym, co złego dzieje się w Twojej rodzinie w Sądzie, nie kasuj sms-ów z pogróżkami.
Niezwłocznie po każdym akcie przemocy udaj się do lekarza, by opisał jaki jest stan Twojego zdrowia. Zaświadczenie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie jest wydawane przez lekarza pierwszego kontaktu bezpłatnie, a będzie dowodem, że przemoc nie jest wytworem Twojej wyobraźni.

Po czwarte:
BĄDŹ KONSEKWENTNA!
Nigdy nie rezygnuj z dochodzenia swoich praw. Gdy raz pokażesz, że bronisz się nieskutecznie, akty przemocy tylko się wzmogą.
Nie daj się „przeprosić” przed rozprawą, nie zmieniaj zeznań pod cudzym wpływem. Jeśli ma być dobrze, będzie tym bardziej, gdy obejmie Cię ochrona prawa.
Pamiętaj też, że dla dobra dzieci dochodzi się swoich praw, a nie rezygnuje z ich dochodzenia.

8

 

Zwróć się do gminy.

Osoby ubogie, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, (nie mają pracy, ani innego tytułu do ubezpieczenia), a jednocześnie z różnych przyczyn nie mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej, także mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ.

Powinny jedynie złożyć wniosek do urzędu gminy, na terenie której mieszkają, o wydanie decyzji potwierdzającej to prawo. W przypadku jej wydania, prawo do świadczeń bezpłatnych przysługuje przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli nie zdążyłeś złożyć wniosku, a z nagłych przyczyn losowych znalazłeś się w szpitalu, również możesz złożyć wniosek, ale zrób to wtedy jak najszybciej. Prawo do świadczeń bezpłatnych będzie ci wówczas przysługiwać już od dnia, w którym została ci po raz pierwszy udzielona pomoc medyczna.

Istotne jest, że wydający decyzje organ nie ma podstaw, by badać przed wydaniem decyzji okoliczności innych, niż niepodleganie przez wnioskodawcę ubezpieczeniom zdrowotnym z innego tytułu i nieprzekraczanie przez niego progów dochodowych. W przypadku, gdy oba warunki są spełnione, organ nie ma też podstaw, by odmówić wydania decyzji stanowiącej dla pacjenta dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Zastanawiasz się, czemu decyzja obowiązuje tylko 90 dni?

Cóż, stan w którym osoba fizyczna nie podlega ubezpieczeniom zdrowotnym jest raczej wyjątkowy, bez względu na jej status materialny. Nawet po utracie pracy, wystarczy przecież rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy, by mieć prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Zwykle więc te trzy miesiące wystarczają. Często nawet, stwierdza się wygaśniecie decyzji przed upływem wskazanego w niej terminu, gdy wnioskodawca zostanie objęty ubezpieczeniem z innego tytułu. Jeśli jednak sytuacja, która miała być tymczasowa, trwa nadal  – pozostaje jedynie ponowić wniosek.