Wrzesień 2014

Zwłoka jest najgorszą formą odmowy

Znasz ten cytat?

Jeśli jesteś urzędnikiem  – powinieneś.

Brak decyzji jest dla strony gorszy nawet od  decyzji niekorzystnej. Dlaczego?

Ponieważ w przypadku wydania przez organ niekorzystnej decyzji strona może się od niej odwołać i ktoś inny pochyli się nad problemem jeszcze raz.

W przypadku braku decyzji – pozostaje jedynie czekanie. Kto czekał ten wie, jakie wzbudza w nas emocje.

Sprawy rozpatrywane przez organy administracji publicznej powinny być załatwiane niezwłocznie, czyli w najkrótszym możliwym terminie  – szybko i sprawnie. Nawet jeżeli w sprawie jest wymagane przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, organ ma co do zasady na jej rozpatrzenie tylko 1 miesiąc, a w sprawie szczególnie skomplikowanej 2 miesiące.

Co zrobić, jeżeli organ administracji publicznej nie załatwi naszej sprawy w ustawowym terminie, albo prowadzi postępowanie przewlekle? W takich przypadkach stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia.

Jest to jedyny przypadek w postępowaniu administracyjnym, gdzie zażalenie służy nie na wydane przez organ postanowienie, a na realne zdarzenie, a w zasadzie jego brak.

W przypadku, gdy organu wyższego stopnia nie ma – strona powinna wezwać bezczynny organ  do usunięcia naruszenia prawa.

Skorzystanie z tych środków, czyli złożenie zażalenia lub wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, jest zwykle niezbędne, jeśli chcemy złożyć skargę na bezczynność organu do sądu administracyjnego. Zwykle, ponieważ istnieje postępowanie będące wyjątkiem od tej zasady, ale o nim następnym razem…

Mam nadzieję, że już niedługo, choć realne życie tak wciąga 🙂