Iwona Kowalska

radca prawny
W czym mogę Ci pomóc?

Iwona Kowalska

radca prawny

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących prawa samorządu terytorialnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach IX Kadencji. W latach 2010-2017 Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej...
[Więcej >>>]

W czym mogę Ci pomóc?

FINANSE PUBLICZNE

Dobra wiadomość dla wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą! Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie SK 13/15 uznał, że art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. […]

Płatność kartą w urzędzie

Iwona Kowalska30 czerwca 2017Komentarze (0)

Ostatnio zwracałam Ci uwagę, że są takie sprawy, w których Radzie Gminie odmawia się kompetencji do podejmowania decyzji, choć byłoby to w praktyce uzasadnione. Dziś o sytuacji odwrotnej. Wiele osób nie może już się doczekać, by w każdym urzędzie móc uiszczać opłaty kartą. Ja w każdym razie na to czekam. Na wprowadzenie obrotu bezgotówkowego w Twoim […]

Od przybytku głowa… boli

Iwona Kowalska27 kwietnia 201610 komentarzy

Od początku tego roku funkcjonuje w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych przepis art 7 ust.1 pkt 15, który przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy. Zwolnieniem tym nie są objęte jedynie te grunty i budynki stanowiące własność gminy, które służą działalności gospodarczej lub są w posiadaniu innych niż […]

URZĘDNICZE PIĄTKI Na podstawie przepisów o systemie oświaty gminy udzielają ze swoich budżetów dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkól oraz placówek publicznych, ale prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, będące jednostkami spoza sektora finansów publicznych. Tryb udzielania i rozliczania tych dotacji ustala rada gminy. Z uwagi na nowelizację ustawy o systemie oświaty dokonaną w czerwcu […]

Fundusz sołecki w miastach?

Iwona Kowalska31 marca 20142 komentarze

Kilka dni temu – 20 marca, weszła w życie nowa ustawa o funduszu sołeckim. To okazja, żeby porozmawiać o funduszu sołeckim, tym bardziej, że dziś jest ostatni dzień na podjęcie uchwały o wyrażeniu lub odmowie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie z budżetu gminy funduszu sołeckiego. Ostatni, ponieważ uchwała podjęta po dniu 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, […]