Kompetencje Wójta, Burmistrza, Prezydenta, o których nie miałeś pojęcia…

Bez względu na to, czy mieszkasz w gminie wiejskiej, małym miasteczku czy mieście, im więcej doświadczeń życiowych za Tobą, tym lepiej wiesz, jak wiele Cię łączy z własną gminą.

Nadal są jednak takie kompetencje Wójta, Burmistrza, czy Prezydenta, o których być może nie miałeś pojęcia

Niemożliwe?

Spróbuję Cię zaskoczyć:

Czy wiesz, że Wójt (Burmistrz, Prezydent) :

 1. kieruje działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w czasie stanu klęski żywiołowej...
 2. opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru swojej gminy…
 3. wyznacza przedstawiciela do komitetu reprezentującego lokalną społeczność wobec inwestora realizującego budowę obiektu energetyki jądrowej…
 4. odpowiada za informowanie i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób na obszarach wodnych…
 5. opiniuje lokalizację lądowisk statków powietrznych
 6. uzgadnia lokalizację toru wyścigowego do wyścigów konnych
 7. uzgadnia z operatorem lokalizację skrzynek pocztowych oddawczych na terenach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie…
 8. wskazuje gospodarstwo rolne, do którego przekazuje się zwierzę gospodarskie odebrane właścicielowi z powodu złego traktowania…
 9. opiniuje rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na swoim terenie…
 10. opiniuje powołanie i odwołanie Komendanta komisariatu Policji…
 11. potwierdza osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez osobę fizyczną…
 12. kieruje wniosek do Sądu o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w razie naruszenia warunków tego nabycia…
 13. odbiera oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki, dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi…
 14. wręcza  Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie małżonkom ze swojej gminy…
 15. wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 16. prowadzi ewidencję pól biwakowych
 17. zatwierdza szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy na terenie swojej gminy, zawarte w regulaminie strzelnicy …
 18. prowadzi nadzór nad uprawą maku lub konopi włóknistych na swoim terenie, a w przypadku stwierdzenia prowadzenia tych upraw w sposób niezgodny z wydanym przez niego zezwoleniem, wydaje nakaz zniszczenia tych upraw np. przez ich zaoranie

Przyznaj, że choć kilka Cię zaskoczyło.

Choćby z uwagi na konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy koniecznej do wykonywania niektórych obowiązków (np. w przypadku pkt. 17), albo informacji zaiste detektywistycznych (np. w przypadku pkt 11).

A pkt 7 ? Czy ktoś zna jeden praktyczny powód, dla którego Burmistrz miałby wskazywać, gdzie stanie moja skrzynka pocztowa ? 🙂

 

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Mikołaj Wrzesień 7, 2016 o 08:09

W punkcie 7 pewnie chodzi o powołanie do służb szybkiego reagowania i powołania do wojska na wypadek wojny 🙂

Odpowiedz

Iwona Kowalska Wrzesień 7, 2016 o 09:10

🙂

Odpowiedz

Rafał Wrzesień 7, 2016 o 11:26

No ktoś to przecież w państwie urzędniczym musi robić. W mojej opinii lepiej że organ samorządowy niż przykładowo Wojewoda. W normalnym państwie zapewne urzędnicy nie mieli by nic do tego zapewne, gdzie stoi Pani skrzynka (to w Pani interesie było by aby stała tam gdzie powinna).

Odpowiedz

Marek Wrzesień 7, 2016 o 18:11

Punkt 7 służy ekonomice przekazywania przesyłek. Skrzynki na obszarach wiejskich/rozproszonej zabudowie urządzania się w jednym miejscu. Listonosz zostawia przykładowe 10 listów do 10 osób w 10 indywidualnych skrzynkach pocztowych znajdujący się w jednym miejscu. Czyli listonosz nie musi jechać/iść do 10 gospodarstw/domów nieraz znacznie od siebie oddalonych.

Odpowiedz

Iwona Kowalska Wrzesień 7, 2016 o 21:48

Wiem, wiem 🙂 Sama mam przyjemność mieszkać w rozproszonej zabudowie 😉

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: