Pełnomocnik strony w postępowaniu administracyjnym.

OBYWATELSKIE WTORKI

W postępowaniu administracyjnym przed organem administracji publicznej nie musisz występować sam.

Może za Ciebie działać pełnomocnik. Załatwi za Ciebie wszystkie czynności w postępowaniu administracyjnym – z wyjątkiem tych, których natura sprawia, że mają ściśle osobisty charakter.

(Nie będziesz więc mógł skorzystać z pełnomocnika m.in. w przypadku otrzymania wezwania do  złożenie wyjaśnień osobiście,  przy przesłuchaniu stron czy ustalaniu przez organ ich tożsamości.)

Większość czynności w postępowaniu pełnomocnik będzie jednak  uprawniony wykonać w Twoim imieniu.

Decyzja, kogo ustanowisz swoim pełnomocnikiem nie jest ograniczona żadnymi szczególnymi wymogami. Wystarczy byś wskazał osobę, która posiada zdolność do czynności prawnych.  Nie musi to być  profesjonalny pełnomocnik, ani członek najbliższej rodziny.

Nie ma też żadnego obowiązującego wzoru pełnomocnictwa.

Oczywiście, jeśli pomocy udziela ci radca prawny, adwokat, doradca podatkowy lub inna osoba trudniąca się doradztwem zawodowo, zadba, by treść pełnomocnictwa była prawidłowa i odpowiadała sprawie, której dotyczy. Jeśli jednak sporządzasz je sam  –  np. dla sąsiada, który  ma dobre serce i więcej czasu niż Ty na „chodzenie po urzędach” 🙂 – możesz to zrobić nawet odręcznie i językiem potocznym.

W treści powinno się jedynie znaleźć wyraźne oznaczenie mocodawcy, pełnomocnika oraz sprawy,  którą ten pierwszy powierza drugiemu do załatwienia. Powinieneś też wskazać, czy pełnomocnictwo dotyczy całego postępowania, czy też tylko określonego etapu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu umocowania, organ powinien zwrócić się do Ciebie o wyjaśnienia. Nie może interpretować treści pełnomocnictwa na Twoją niekorzyść bez tych wyjaśnień.

Po otrzymaniu pełnomocnictwa organ będzie zobowiązany uznać, że sprawy w Twoim imieniu prowadzi pełnomocnik, a jego pominięcie przy jakiejkolwiek czynności, będzie pominięciem Ciebie jako strony i narazi organ na zarzut uniemożliwienia stronie udziału w postępowaniu.

Pełnomocnictwo co do zasady powinno być przedłożone organowi w formie pisemnej i opłacone. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł, a zwolnione od niej są jedynie pełnomocnictwa udzielone członkom najbliżej rodziny – rodzicom, małżonkowi, dzieciom, wnukom i rodzeństwu.

W tym ostatnim przypadku, tj. jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a sprawa jest drobna, organ może nawet nie żądać pełnomocnictwa wcale.

Jeśli więc przy okazji załatwiania sprawy w urzędzie,  dowiesz się, że potrzebny będzie dodatkowo np. podpis Twojego współmałżonka, poproś by uznano Cię za jego pełnomocnika w tej sprawie. Jeśli zakres pełnomocnictwa  nie wzbudzi wątpliwości organu, a w praktyce, jeśli przychylenie się do Twojego wniosku nie wywoła ryzyka naruszenia interesów mocodawcy, (czyli Twojego współmałżonka), żaden  organ nie powinien Ci odmówić.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: