Więzy krwi najważniejsze ?

ZWROT BONIFIKATY

Po nabyciu od gminy mieszkania z bonifikatą, należy pamiętać, że zbycie lub wykorzystanie go na inne cele przed upływem pięciu lat, licząc od dnia nabycia, będzie skutkować koniecznością zwrotu, kwoty równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji.

Zwrot nie będzie konieczny tylko w kilku, przewidzianych w ustawie wypadkach m.in. gdy zbycie nastąpi na rzecz osoby bliskiej.

I tu pojawia się problem, bowiem ustawodawca definiując pojęcie „bliskiej osoby” objął nim tylko zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu.

Do grona „osób bliskich” nie zostały więc zaliczone te osoby, które często są nam bliższe niż np. dzieci rodzeństwa, a mianowicie zięć, synowa czy pasierb. 

W praktyce ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ od 22 września 2004 roku Gmina jest zobligowana dochodzić zwrotu bonifikaty zawsze, gdy spełnione są przesłanki zawarte w ustawie – wcześniej zależało to od jej uznania. Obecnie odstąpienie od żądania zwrotu może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Gminy, a ta nie zawsze uzna zasadność odstąpienia.

Definicja osoby bliskiej wskazana w ustawie nie odpowiada więc współczesnym realiom.

Dlaczego przekazanie w drodze darowizny, mieszkania nabytego z bonifikatą siostrzeńcowi, ma być uprzywilejowane w stosunku do darowizny  dokonanej przykładowo na rzecz synowej, łącznie na rzecz córki i zięcia, czy na rzecz dziecka partnera –  wychowanego co prawda w nieformalnym, ale długoletnim związku?

Przecież zapisy o konieczności dochodzenia przez Gminę zwrotu bonifikaty miały jedynie uniemożliwić spekulacyjny obrót nieruchomościami, a nie może być mowy o tym w najczęściej zdarzających się w praktyce przypadkach, gdy obie strony umowy są sobie faktycznie najbliższe, często prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, a nierzadko nabywca ustanawia na rzecz zbywcy nieodpłatną, dożywotnią służebność mieszkania.

Póki co, wszystkim zobowiązanym pozostaje w opisanych przypadkach wnioskować o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, licząc na to, że Rada Gminy akurat w ich sytuacji uzna odstąpienie za uzasadnione.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: