Zwrot nieruchomości oddanej w dzierżawę.

Umowę dzierżawy nieruchomości zawiera się zazwyczaj, by prowadzić na niej działalność gospodarczą.

Wyobraźmy sobie zatem Przedsiębiorcę, który realizując marzenia z dzieciństwa, wydzierżawia od Gminy urokliwą nieruchomość nad wodą, by tam prowadzić działalność, powiedzmy – gastronomiczną. Urządza plażę, plac zabaw, zewnętrzną siłownię, rozwija swój biznes.

Gmina sprzyja mu, bo dzięki jego aktywności stała się atrakcją turystyczną, a dodatkowo ma dochody z czynszu dzierżawnego.

Umowa dzierżawy jest zawarta na czas określony i kończy się dopiero za wiele lat.

okolice

Co może zmącić ten sielski obrazek?

Wiadomość o skierowaniu przez poprzednich Właścicieli nieruchomości wniosku o jej zwrot. W przypadku wydania decyzji o zwrocie, dzierżawa zwracanej nieruchomości wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna. Bez względu na wolę zawierających ją stron.

Ustawodawca zdecydował, że przywrócenie stanu prawnego sprzed wywłaszczenia powinno nastąpić bez żadnych obciążeń prawnych. 

Nie ma wątpliwości, że decyzja o zwrocie narusza interes prawny Dzierżawcy. Oczywiście nie ma przeszkód, by po odzyskaniu posiadania swojej nieruchomości poprzedni Właściciel zawarł nową umowę dzierżawy z Dzierżawcą, ale nigdy nie wiadomo, czy i on nie ma podobnych, niespełnionych marzeń z dzieciństwa. 🙂

Jak Dzierżawca może zadbać o swoje interesy? Powinien brać czynny udział w postępowaniu o zwrot nieruchomości. W tym postępowaniu przysługuje mu status strony, a zdarza się, że dzierżawcy nie wykorzystują tego faktu.

A jeżeli organ prowadzący postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości pominie Dzierżawcę i nie zawiadomi go o postępowaniu, ani nie doręczy mu decyzji? Jeszcze większe pole do popisu dla Dzierżawcy! Zostaje wtedy przecież naruszona zasada udziału stron w postępowaniu, co jest przesłanką wznowienia postępowania administracyjnego, a naruszenia dające podstawę do wznowienia postępowania, są z kolei przesłanką uchylenia decyzji administracyjnej, także przez sąd administracyjny  i to bez względu na to, czy miały wpływ na wynik sprawy, czy nie.

Co zyskuje Przedsiębiorstca dzięki swojej aktywności? To, co najcenniejsze dla każdego z nas – c z a s.

Sielski obrazek  okolicy, w której mieszkam zamieszczony we wpisie, na szczęście nie ma nic wspólnego z jego treścią i mam nadzieję, zostanie na zawsze niezmienny. 🙂

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: