Iwona Kowalska

radca prawny
W czym mogę Ci pomóc?

Iwona Kowalska

radca prawny

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących prawa samorządu terytorialnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach IX Kadencji. W latach 2010-2017 Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej...
[Więcej >>>]

W czym mogę Ci pomóc?

Poradnik dyrektora szkoły

URZĘDNICZE PIĄTKI Na podstawie przepisów o systemie oświaty gminy udzielają ze swoich budżetów dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkól oraz placówek publicznych, ale prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, będące jednostkami spoza sektora finansów publicznych. Tryb udzielania i rozliczania tych dotacji ustala rada gminy. Z uwagi na nowelizację ustawy o systemie oświaty dokonaną w czerwcu […]

30 kwietnia to nie tylko ostateczny termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego. To także data, do której należy złożyć roczne oświadczenie majątkowe. Do tego dnia swoje dochody ujawnić muszą w gminie:  – radni,  – wójt (burmistrz, prezydent miasta), jego zastępcy oraz osoby wydające w jego imieniu decyzje administracyjne a także sekretarz i skarbnik gminy,  – kierownicy […]

Kilka tygodni temu rodzice uczniów niewielkich szkół odetchnęli z ulgą. W tych gminach, które nie podjęły do końca lutego uchwały o zamiarze likwidacji takiej szkoły, likwidacji na pewno już nie będzie. Fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła może być zlikwidowana jedynie z końcem roku szkolnego tj. do 31 sierpnia danego roku, a na co […]