Iwona Kowalska

radca prawny
W czym mogę Ci pomóc?

Iwona Kowalska

radca prawny

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących prawa samorządu terytorialnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach IX Kadencji. W latach 2010-2017 Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej...
[Więcej >>>]

W czym mogę Ci pomóc?

Poradnik skarbnika

Tajemnica honorarium

Iwona Kowalska20 maja 2022Komentarze (0)

Z tematyką Centralnego Rejestru Umów wiąże się także kwestia odpowiedzialności za nieudostępnianie takich danych, które podlegają utajnieniu. Jak wiecie z jednej strony Centralny Rejestr Umów podlega takim samym ograniczeniom jak udostępnianie informacji publicznej – na przykład w zakresie danych osobowych, ale z drugiej strony nie dotyczy to imienia i nazwiska kontrahenta jednostki, bo sądy stoją na […]

Tak jak zapowiedziałam w poprzednim  wpisie, zobaczmy co nas czeka od 1 lipca br. w praktyce: Chociaż przepis wprowadzający Centralny Rejestr Umów wchodzi w życie od 1 lipca br., należy do niego wprowadzić umowy zawierane od 1 stycznia br. W Rejestrze będą ujęte zarówno umowy dotyczące wydatkowania środków jednostki, jak i te przynoszące przychód Umowy […]

Centralny Rejestr Umów

Iwona Kowalska15 maja 2022Komentarze (0)

Ustawodawca znów nałożył na kierowników jednostek sektora finansów publicznych nowe obowiązki. Polegają one na konieczności umieszczania w utworzonym przez Ministra Finansów, (a dostępnym powszechnie, jako system internetowy z wyszukiwarką) Centralnym Rejestrze Umów, wszystkich umów zawartych przez jednostkę. Wyłączone z tego obowiązku są jedynie umowy zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz te, których wartość […]

Dobra wiadomość dla wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą! Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie SK 13/15 uznał, że art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. […]

Pracownikowi samorządowemu przysługuje jednorazowa odprawa emerytalna. Art.36 ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych wyraża to uprawnienie wprost: Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Tak zredagowany przepis […]