Iwona Kowalska

radca prawny
W czym mogę Ci pomóc?

Iwona Kowalska

radca prawny

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących prawa samorządu terytorialnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach IX Kadencji. W latach 2010-2017 Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej...
[Więcej >>>]

W czym mogę Ci pomóc?

Iwona Kowalska

Tajemnica honorarium

Iwona Kowalska20 maja 2022Komentarze (0)

Z tematyką Centralnego Rejestru Umów wiąże się także kwestia odpowiedzialności za nieudostępnianie takich danych, które podlegają utajnieniu. Jak wiecie z jednej strony Centralny Rejestr Umów podlega takim samym ograniczeniom jak udostępnianie informacji publicznej – na przykład w zakresie danych osobowych, ale z drugiej strony nie dotyczy to imienia i nazwiska kontrahenta jednostki, bo sądy stoją na […]

Tak jak zapowiedziałam w poprzednim  wpisie, zobaczmy co nas czeka od 1 lipca br. w praktyce: Chociaż przepis wprowadzający Centralny Rejestr Umów wchodzi w życie od 1 lipca br., należy do niego wprowadzić umowy zawierane od 1 stycznia br. W Rejestrze będą ujęte zarówno umowy dotyczące wydatkowania środków jednostki, jak i te przynoszące przychód Umowy […]

Centralny Rejestr Umów

Iwona Kowalska15 maja 2022Komentarze (0)

Ustawodawca znów nałożył na kierowników jednostek sektora finansów publicznych nowe obowiązki. Polegają one na konieczności umieszczania w utworzonym przez Ministra Finansów, (a dostępnym powszechnie, jako system internetowy z wyszukiwarką) Centralnym Rejestrze Umów, wszystkich umów zawartych przez jednostkę. Wyłączone z tego obowiązku są jedynie umowy zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz te, których wartość […]

Rynki miast

Iwona Kowalska15 maja 2022Komentarze (0)

Zawsze jak myślę o prawie samorządowym, mam przed oczami rynki miast. Te urocze w niewielkich miasteczkach i te szczegółowo zaprojektowane – miast największych. I choć dziś funkcje rynku są w wielu miejscach zupełnie inne niż te ukształtowane w przeszłości, a jego charakter często został zatracony, nie wyobrażam sobie wizyty w jakimś mieście, bez odwiedzin tego […]

Art.28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wskazuje, że rolnik aby uniknąć zawieszenia wypłaty emerytury,  powinien zaprzestać działalności rolniczej. Aby można było uznać, że rolnik zaprzestał tej działalności ani on, ani jego małżonek nie może być właścicielem ani posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, ani też nie mogą prowadzić działu specjalnego. Od tej […]