Iwona Kowalska

radca prawny
W czym mogę Ci pomóc?

Iwona Kowalska

radca prawny

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących prawa samorządu terytorialnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach IX Kadencji. W latach 2010-2017 Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej...
[Więcej >>>]

W czym mogę Ci pomóc?

Dotacje z budżetu gminy udzielane na podstawie ustawy o systemie oświaty

Iwona Kowalska21 listopada 2014Komentarze (0)

URZĘDNICZE PIĄTKI

IMG_20141120_103601

Na podstawie przepisów o systemie oświaty gminy udzielają ze swoich budżetów dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkól oraz placówek publicznych, ale prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, będące jednostkami spoza sektora finansów publicznych.

Tryb udzielania i rozliczania tych dotacji ustala rada gminy.

Z uwagi na nowelizację ustawy o systemie oświaty dokonaną w czerwcu ubiegłego roku, zmieniająca m.in. niektóre zasady naliczania dotacji, gminy obecnie podejmują nowe uchwały lub aktualizują zapisy dotychczasowych.

W uchwale dotyczącej tych kwestii rada gminy musi uwzględnić w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Tyle ustawa…

Przygotowując nowe uchwały warto natomiast zwrócić uwagę na następujące, powtarzające się zastrzeżenia organów nadzoru, w szczególności regionalnych izb obrachunkowych,  w stosunku do uchwał podejmowanych w tych sprawach;

1. Obowiązkiem organu jest ustalenie w uchwale konkretnej podstawy obliczenia dotacji.

 W przypadkach, w których ustawodawca określił w przepisach jedynie dolną granicę podstawy obliczenia dotacji, to rada gminy powinna określić konkretną podstawę w ujęciu procentowym do ustalonych w budżecie wydatków bieżących.  Nie wystarczy więc powtórzyć zapisów ustawowych, że dotacja będzie przyznana w wysokości '”nie niższej niż…”

Brak sprecyzowania tej podstawy może więc być przyczyną unieważnienia tych zapisów uchwały.

2. Uchwały powinny uwzględniać  przepisy nowelizacji, zgodnie z którymi  opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszają wydatki  stanowiące odniesienie, o którym mowa w pkt.1

3. Uchwały nie powinny zawierać szczegółowych opisów procedur związanych z czynnościami kontrolnymi.

Właściwym organem do określenia tych ściśle „technicznych” spraw dotyczących kontroli jest organ wykonawczy gminy, a zatem wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Tymczasem właśnie w uchwałach często dokonuje się tego typu ustaleń, przykładowo: dotyczących treści upoważnień do kontroli, czynności poprzedzających rozpoczęcie kontroli a nawet zapisów dotyczących treści protokołu pokontrolnego oraz możliwości wniesienia do niego zastrzeżeń.

4. Zapisy uchwał nie powinny wydłużać ustawowych terminów przekazania dotacji.

W przypadkach, w których ustawodawca określa w jakim terminie ma być przekazana dotacja – (do ostatniego dnia każdego miesiąca, a część za grudzień do 15 grudnia) – terminy te są najpóźniejszą datą przekazania dotacji.

Tymczasem niektóre gminy w swych uchwałach ustalają, że dotacje będą przekazywane do dnia 25 czy 20  każdego miesiąca, co pozbawia podmiot prowadzący placówkę prawa otrzymania części dotacji za grudzień na czas. Takie zapisy też na pewno, nie ujdą uwadze RIO.

Przede wszystkim jednak:

5. Brak podstaw do określania w uchwale w jakich przypadkach, dotacja zostanie podmiotom uprawnionym 'wstrzymana”, albo 'cofnięta”.

Takiej instytucji nie przewiduje ani ustawa o finansach publicznych, ani ustawa o systemie oświaty.

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych KOCAŃDA KOWALSKA MAREK I PARTNERZY w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych KOCAŃDA KOWALSKA MAREK I PARTNERZY w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: