Iwona Kowalska

radca prawny
W czym mogę Ci pomóc?

Iwona Kowalska

radca prawny

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących prawa samorządu terytorialnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach IX Kadencji. W latach 2010-2017 Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej...
[Więcej >>>]

W czym mogę Ci pomóc?

Tajemnica honorarium

Iwona Kowalska20 maja 2022Komentarze (0)

Z tematyką Centralnego Rejestru Umów wiąże się także kwestia odpowiedzialności za nieudostępnianie takich danych, które podlegają utajnieniu.

Tajemnica honorarium

Jak wiecie z jednej strony Centralny Rejestr Umów podlega takim samym ograniczeniom jak udostępnianie informacji publicznej – na przykład w zakresie danych osobowych, ale z drugiej strony nie dotyczy to imienia i nazwiska kontrahenta jednostki, bo sądy stoją na stanowisku, że sama decyzja o podjęciu współpracy z podmiotem dysponującym środkami publicznymi zakłada konieczność upublicznienia swoich danych w jakimś zakresie – choćby właśnie imienia i nazwiska.

Czytaj dalej >>>

Tak jak zapowiedziałam w poprzednim  wpisie, zobaczmy co nas czeka od 1 lipca br. w praktyce:

Centralny Rejestr Umów wchodzi w życie od 1 lipca 2022 roku

  1. Chociaż przepis wprowadzający Centralny Rejestr Umów wchodzi w życie od 1 lipca br., należy do niego wprowadzić umowy zawierane od 1 stycznia br.
  2. W Rejestrze będą ujęte zarówno umowy dotyczące wydatkowania środków jednostki, jak i te przynoszące przychód
  3. Umowy o pracę umieszczamy w Centralnym Rejestrze Umów, podobnie jak cywilnoprawne umowy o świadczenie usług
  4. Wskazana w ustawie kwota 500 zł to kwota brutto
  5. Zakupy potwierdzone jedynie fakturą nie znajdą miejsca w Centralnym Rejestrze Umów
  6. Imię i nazwisko osoby, z którą zawarto umowę cywilnoprawną nie podlega utajnieniu
  7. Kierownik Jednostki może upoważnić do czynności wprowadzania danych pracownika jednostki.

Czytaj dalej >>>

Centralny Rejestr Umów

Iwona Kowalska15 maja 2022Komentarze (0)

Ustawodawca znów nałożył na kierowników jednostek sektora finansów publicznych nowe obowiązki.

Polegają one na konieczności umieszczania w utworzonym przez Ministra Finansów, (a dostępnym powszechnie, jako system internetowy z wyszukiwarką) Centralnym Rejestrze Umów, wszystkich umów zawartych przez jednostkę.

Centralny Rejestr Umów

Wyłączone z tego obowiązku są jedynie umowy zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz te, których wartość przedmiotu nie przekracza 500 zł.

Zgodnie z art. 34a ust. 9 ustawy o finansach publicznych (dodanym ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 października 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 2054) dane wprowadzają do rejestru umów kierownicy jednostek.

Czytaj dalej >>>

Rynki miast

Iwona Kowalska15 maja 2022Komentarze (0)

Zawsze jak myślę o prawie samorządowym, mam przed oczami rynki miast.

Te urocze w niewielkich miasteczkach i te szczegółowo zaprojektowane – miast największych.

Rynki miast

I choć dziś funkcje rynku są w wielu miejscach zupełnie inne niż te ukształtowane w przeszłości, a jego charakter często został zatracony, nie wyobrażam sobie wizyty w jakimś mieście, bez odwiedzin tego najważniejszego dla jego Mieszkańców placu.

Czytaj dalej >>>

Art.28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wskazuje, że rolnik aby uniknąć zawieszenia wypłaty emerytury,  powinien zaprzestać działalności rolniczej.

Aby można było uznać, że rolnik zaprzestał tej działalności ani on, ani jego małżonek nie może być właścicielem ani posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, ani też nie mogą prowadzić działu specjalnego.

Jak wójt ma potwierdzić umowę dzierżawy

Od tej zasady są wyjątki wyszczególnione w art.28 ust.4 tej ustawy, których analizę zostawmy specjalistom od prawa rolnego. Tu takich nie ma 😉

Nas interesuje tylko jeden z tych wyjątków, opisany w pkt.1 ww. przepisu, a mianowicie zawarcie co najmniej 10-letniej umowy dzierżawy.

Czytaj dalej >>>