Iwona Kowalska

radca prawny
W czym mogę Ci pomóc?

Iwona Kowalska

radca prawny

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących prawa samorządu terytorialnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach IX Kadencji. W latach 2010-2017 Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej...
[Więcej >>>]

W czym mogę Ci pomóc?

Odpowiedzialność karna za podanie nieprawdy przed organami administracji publicznej.

Iwona Kowalska25 listopada 201422 komentarze

OBYWATELSKIE WTORKI

Jeden z moich amatorskich rysunków „popełnianych” w weekendy, dość wyraźnie obrazował mój stosunek do tematu wszelkich wzorów udostępnianych w urzędach.

Dziś jeszcze dwa słowa tytułem uzupełnienia.

W wielu formularzach i deklaracjach, i to nie tylko tych ustalanych w uchwałach rady gminy, ale także we wzorach opracowywanych przez urzędników na użytek konkretnego postępowania, wciąż jeszcze pojawiają się zapisy dotyczące odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.

Zwykle brzmią mniej więcej tak;

„Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 §1 k.k. za podanie nieprawdy oświadczam, że …”

ewentualnie;

„Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 §1 k.k. za zeznanie nieprawdy oświadczam, że …”

albo;

Zapoznany z treścią art.233 §1 k.k. podaję …”

Wersji jest jeszcze wiele, każda jednak nakłada na składającego oświadczenie rygor odpowiedzialności karnej.

Na pewno i Ty spotkałeś się z nimi nie raz.

Wiedz, że wymaganie od Ciebie podpisania takiej klauzuli  nie ma podstaw prawnych.

Warunkiem odpowiedzialności z art.233 k.k. jest by przepis ustawy, na podstawie której jest prowadzone postępowanie przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Nie można więc takiej klauzuli wprowadzać dowolnie we wzory udostępniane obywatelom na użytek prowadzenia konkretnej sprawy.

W kodeksie postępowania administracyjnego ustawodawca przewidział tylko jeden przypadek składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Są to oświadczenia składane przez stronę, co do faktu lub stanu prawnego, który nie wymaga potwierdzenia urzędowym zaświadczeniem.

Takie oświadczenie może być jednak od ciebie odebrane wyłącznie na Twój wniosek i korzysta z domniemania prawdziwości, więc to zupełnie inna, od opisanej wyżej sprawa.

Sytuacja, w której inna ustawa przewiduje taki rygor zdarza się naprawdę wyjątkowo i dotyczy zwykle procedur uzyskania różnego rodzaju  zezwoleń, nie zaś typowych spraw „urzędowych”.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 882 736 709e-mail: iwonakowalska@kancelariaprawna.kkm.pl

{ 22 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Irek 18 kwietnia, 2016 o 23:46

Czy składanie fałszywych oświadczeń przez urzędnika państwowego podczas postępowania administracyjnego jest karalne? Czy można złożyć doniesienie do prokuratory na taką osobę? Jaka jest szansa, że prokurator się tym zajmie mając 3 świadków i nagranie z monitoringu?

Odpowiedz

Iwona Kowalska 20 kwietnia, 2016 o 03:02

Składanie fałszywych oświadczeń np. w dokumentach w celu uzyskania konkretnej korzyści jest karalne, ale nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, by takie oświadczenie składał urzędnik. Oświadczenia w postępowaniu administracyjnym składają przecież jego strony, a nie urzędnicy prowadzący postępowanie.

Odpowiedz

Adam 18 maja, 2016 o 15:25

Dzień dobry !

Czy grozi mi jakaś kara (sprawa karna) za podanie błędnej daty w wniosku ubezpieczeniowym (świadomie) ? – jeśli podpisałem poniższą klauzule.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 k.k. oświadczam, że przesłane przeze mnie kopie dokumentów są zgodne z oryginałami, które posiadam, a informacje i odpowiedzi na pytania zawarte na 1 i 2 stronie formularza są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Z góry dziękuję za odpowiedź ! 🙂

Odpowiedz

Iwona Kowalska 22 czerwca, 2016 o 15:34

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bez znajomości stanu faktycznego, zwłaszcza tego, czy podana przez Pana data dotyczyła okoliczności mających znaczenie prawne, a przede wszystkim, czy sprawa miała charakter administracyjny. Chociaż klauzula, o której była mowa we wpisie jest skuteczna tylko w opisanej w nim sytuacji, świadome poświadczenie niezgodnych z prawdą, a mających znaczenie prawne informacji, także w innym wystawianym we własnym imieniu dokumencie, jest co do zasady karalne. Z drugiej strony, aby tak było dokument, w którym poświadczono nieprawdę musi wywoływać skutki prawne nie tylko między stronami czynności prawnej, ale wykraczać nimi „na zewnątrz”. Z tego względu nie dotyczy to dokumentów regulujących zobowiązania między osobami fizycznymi lub prawnymi – nie jest przykładowo karalne niezgodne z prawdą oświadczenie zawarte w treści umowy cywilnoprawnej.
Jeśli Pana oświadczenie dotyczy takiej właśnie czynności, przepisy k.k. go nie dotyczą.
Proszę jednak pamiętać, że może to zrodzić inne negatywne skutki, już na gruncie prawa cywilnego, zwłaszcza w zakresie późniejszych obowiązków drugiej strony umowy – np. ubezpieczyciela. Mam nadzieję, że Pana to nie dotyczy, radzę jednak zwrócić się z dokumentami do wybranego prawnika w Pana okolicy – jestem pewna, że mając je przed sobą szybko rozwieje Pana wątpliwości.

Odpowiedz

Hanna 12 lipca, 2016 o 11:28

Witam serdecznie,
mam pytanie odnośnie odpowiedzialności prawnej/ karnej za świadome złożenie nieprawdziwych danych aplikując na wzięcie udziału w kursach z dofinansowaniem unijnym. konkretnie chodzi mi o poziom wykształcenia – w zasadzie chyba we wszystkich oferowanych tego typu kursach jednym z warunków jest posiadanie wykształcenia maksymalnie średniego. Co więc w przypadku osób z wyższym wykształceniem? Mogą zataić posiadanie takiego wykształcenia bez konsekwencji? W jaki sposób mogłoby zostać to sprawdzone? I jaka mogłaby być ewentualna ‚kara’ za zatajenie takich informacji?
I jeszcze jedno pytanie, czy przy ewentualnym ‚odkryciu’ zatajenia prawdy o wykształceniu po zakończeniu kursu, może jeszcze grozić odpowiedzialność karna dla takiej osoby?
Z góry dziękuję za odpowiedź!

Odpowiedz

marta 22 listopada, 2016 o 22:34

dzień dobry!
w zawiadomieniu o oddaniu budynku do użytkowania inwestor i kierownik budowy zlożyli nieprawdziwe oświadczenie o zgodności wybudowanego budynku z pozwoleniem .w efekcie odebrano budynek usytuowany niezgodnie z przepisami prawa budowlanego( w ścianie budynku graniczącym z moją działką usytuowane wejście ,okna ,drzwi) .pinb prowadzi w tej sprawie postępowanie od wielu lat .czy to ja powinnam zawiadomić ,ze pinb toleruje nieprawdę w dokumentacji czy pinb po podjęci wiedzy o nieprawdziwym oświadczeniu powinien coś zrobić .

Odpowiedz

Marcin 27 grudnia, 2016 o 19:33

Dostałem wezwanie do osobistego zgłoszenia się do Referatu Egzekucji Urzędu Skarbowego. Jako podstawę podano art 36 par 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art 50 par 1 KPA.
Podczas wizyty w urzędzie urzędnik spisał protokół dotyczący mojego stanu majątkowego. Zapytał czy pracuję odpowiedziałem zgodnie z prawdą że nie więc wpisał w protokół że jestem osobą bezrobotną. Nie jest to jednak prawdą gdyż nie jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy ze względu na to, że jestem studentem studiów stacjonarnych. Urzędnik powiedział że zobowiązanie zostanie skierowanie do umorzenia (sprawa dotyczyła mandatu karnego)
Urzędnik kazał mi podpisać protokół nawet nie wiem czy znajdowała się tam adnotacja o odpowiedzialności karnej z art. 233 par 1 KK. Czy gdyby taka adnotacja się znajdowała mógłbym na podstawie takiego takiej okoliczności podlegać odpowiedzialności karnej? Czy powiniem iśc do urzędu i powiedzieć że jestem studentem?

Odpowiedz

Teresa 16 marca, 2017 o 23:52

Dwa dni temu złożyłam w gminie deklarację o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na nowo zamieszkałej nieruchomości. Nasze odpady gospodarcze od zawsze segregujemy i byłam zawsze propagatorką tej metody. Popieram też tzw. domowy recykling. Z gazet wyrabiam tzw. papierową wiklinę, z której powstają piękne domowe ozdoby do wtórnego użytku, Podobnie z innymi odpadami. Z odpadów roślinnych robię kompost, służący do użyźnienia gleby.
Nowe przepisy nakładają obowiązek płacenia za odpady. Zgadzam się z tym, więc złożyłam odpowiednią deklarację na 2 osoby na selektywną zbiórkę odpadów, w moim mieście 7 zł. x 2 osoby. Deklarację złożył w moim imieniu mój mąż. Następnego dnia zadzwoniła pani z urzędu prosząc bym się zgłosiła na wyjaśnienia, że są jakieś niejasności. Czy miała prawo podważać moje oświadczenie. Zgodnie z Pani artykułem uważam, że nie. Umowa śmieciowa to chyba jest zwykła sprawa „urzędowa”. Pozdrawiam Teresa

Odpowiedz

Iwona Kowalska 17 marca, 2017 o 16:36

Być może pod Państwa adresem jest zameldowanych więcej osób niż dwie. Zanim Pani się zacznie martwić proszę dopytać w Urzędzie o jakie niejasności chodzi.

Odpowiedz

Agnieszka 27 marca, 2017 o 12:03

Dzień dobry
Pani mecenas, w kontekście tego co Pani napisała, czy Pani zdaniem takim uprawnieniem do przesłuchania świadka/strony pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233kk dla organów administarcji publiczej jest art. 83 par. 3 Kpa, czy konieczne jest umocowanie wynikające z ustawy prawa materialnego np. Prawa o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym itp.?
Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Iwona Kowalska 28 marca, 2017 o 17:32

Witam na blogu. Przepis, który Pani podała wręcz nakazuje nam pouczyć świadka o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Innych podstaw nie trzeba. Mnie chodziło raczej o odbieranie od stron różnego rodzaju oświadczeń niezwiązanych z istotą postępowania administracyjnego, a czasem w ogóle nieopartych na kpa np. oświadczeń dotyczących wysokości dochodów przy ubieganiu się o umorzenie należności cywilnoprawnych, potwierdzania danych we wniosku o udzielenie dotacji, potwierdzania prawdziwości danych w deklaracjach podatkowych lub tzw. śmieciowych itp.

Odpowiedz

Karolina 2 września, 2017 o 12:26

Dzień dobry. Rejestrując się w Urzędzie Pracy z własnego roztargnienia podałam że nie pracowałam i podpisałam klauzulę o odpowiedzialności karnej. Przypomniało mi się jednak że w roku 2016 wykonywałam kilka zleceń dla firmy, mam na to PIT i możliwość uzyskania od firmy tych umów wraz z rachunkamk. Od rejestracji nie minęło jeszcze 14dni. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Iść do Urzędu i sprostować informacje? Wystosować pismo do starosty? Jak sobie z tym poradzić aby uniknąć odpowiedzialności karnej?

Odpowiedz

Iwona Kowalska 2 września, 2017 o 22:19

Pani Karolino, z tego co Pani pisze, nastąpiło po Pani stronie zwykłe przeoczenie. Trzeba jak najszybciej udać się do Urzędu i podać informacje, o których Pani zapomniała. Zlecenie miała Pani PRZED zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna, więc jasne jest, że nie ukryła Pani informacji po to, by wpłynąć na wynik postępowania. Będzie dobrze.

Odpowiedz

Karolina 4 września, 2017 o 09:11

Bardzo dziękuję za tak szybką odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Małgorzzata 3 listopada, 2017 o 21:45

Witam,
pierwszoklasista otrzymał do wypełnienia przez rodziców „wniosek „, o uczestnictwo w zajęciach „Podaruj chwilę” MDK Kraków. Należy min uzupełnić dane jak pesel lub seria dowodu … i kilka oświadczeń do podpisania min : „Świadomy/a odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej deklaracji informacje są prawdziwe”.
Powyższe oświadczenie budzi we mnie sprzeciw, zdaje się być nie na miejscu, czy mam rację? Proszę o opinię z uzasadnieniem. Nie chcę podpisywać czegoś takiego.
Z góry dziękuje za odpowiedź i serdecznie o nią proszę.

Odpowiedz

Bartosz 8 listopada, 2017 o 22:51

Witam.
Kupiłem samochód z ‚zagubionym dowodem rejestracyjnym’, chcąc przerejestrować ten samochód urzędniczka powiedziała mi że nie wyda mi zaświadczenia o rejestracji tego pojazdu w ich mieście ponieważ nikt nie zgłosił sprzedania tego pojazdu i teraz potrzebuje oświadczenie od osoby która zgubiła dowód (3-ci właściciel wstecz zgubił), druga urzędniczka powiedziała mi że jeżeli chce ten samochód zarejestrować bez szukania osoby która zgubiła dowód, po prostu żebym wziął na siebie że to ja go zgubiłem. Wziąłem to na siebie wypełniłem dwa wnioski w których był zawarty art. o składaniu fałszywych zeznań itd. Auto przerejestrowane wydany miękki dowód lecz minął już ponad miesiąc a ja dalej nie otrzymałem informacji na temat twardego dowodu. Co grozi mi za złożenie fałszywych zaświadczeń ?
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.

Odpowiedz

Klaudia 11 stycznia, 2018 o 10:52

Witam. Mam ważne pytanie którym się martwię. Jestem osobą bezrobotną ale jeszcze nie jestem zarejestrowana w biurze pracy. Jak miałam jakies 18 lat trafiłam do zakładu karnego na jakieś 14 dni ponieważ nie zapłaciłam grzywny którą miałam nałożoną przez sąd za przestępstwo za które dostałam kare grzywny oraz „zawiasy”. chce się zarejestrować w biurze pracy a nie mogę jeszcze odebrać papieru o niekaralnosci. i moje pytanie brzmi czy jesli w biurze pracy zaznaczyla bym ze jestem osoba niekarana to miala bym z tego jakies problemy z sądem? lub z urzedem pracy?
A drugie pytanie brzmi czy jesli po smierci taty pobieralam rente z krusu za bycie uczniem, ale juz jej nie pobieram od grudnia 2017r to musze do biura pracy zaniesc jakies zaswiadczenie ze bylam tam ubezpieczona i pobieralam pieniadze??? Bardzo prosze o odpowiedz 🙂

Odpowiedz

Beata 11 lutego, 2018 o 22:51

P.Mecenas, bardzo prosze o odpowiedz . Syn mial zabrane pawo jazdy zawodowe na okres 3 lat (zakaz trwa). W badaniu mial o,29 alkoholu- jechal samochodem osobowym i byl pewien ze jest juz trzezwy. Prawo jazdy mial 14 lat, bez wypadku, bez alkoholu. Po zabraniu mu prawa jazdy przez jakis czas pil, po czym zglosil sie do szpitala na leczenie odwykowe. Od miesiecy nie pije. Byl w tamtym tygodniu na badaniach lekarskich w Wojewodzkim Osrodku Medycyny Pracy. Wszystkie badania, lacznie z probami watrobowymi, psychologiem przeszedl pozytywnie. Ale… wypelnial tam ankiete odnosnie stanu zdrowia i zatail pobyt w szpitalu. Na koncu ankiety byla klauzula o odpowiedzialnosci karnej z par 233kk. Bardzo Pania prosze o odpowiedz jakie moga byc konsekwencje tego zatajenia? Czy jesli sie wyda ze syn sklamal to bedzie mial sprawe w sadzie?

Odpowiedz

Marek 14 marca, 2018 o 00:14

Witam, Mam złożyć oświadczenie o stanie zdrowia podczas badan lekarskich i psychologicznych aby móc ponownie ubigac sie o możliwość ponownego ubiegania sie o prawo jazdy. W oświadczeniu jest pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji. Pytania sa dość osobiste i dotyczą np faktu czy kiedykolwiek przebywałem w szpitalu i z jakiego powodu . Czy leczyłem si odwykowo itp. Wzór jest załącznikiem do rozporzadzenia. Czy moge narazic sie na odpowiedzialnosc karna nie podajac informacji o pobytach w szpiatlu lub innejj informacji objetej ankieta.

Odpowiedz

Marek 14 marca, 2018 o 00:17

W uzupelnieniu podam ze wszystkie informacje o moim leczeniu i stanie zdrowia sa zawarte w dokumentacji medycznej , o która wojewodzki osrodek pracy moze wystapic do odpowiednich placowek zdrowia. Sam nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.

Odpowiedz

Mariusz 7 maja, 2018 o 21:49

Mam takie pytanie o stypendia sportowe i składanie fałszywego oświadczenia o zamieszkiwaniu w Gminie która przyznaje stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe. Czy grozi za to jakaś odpowiedzialność karna? Jest to o tyle proste do stwierdzenia, że ci sami zawodnicy biorą nagrody za te same osiągnięcia w różnych miastach. Łamią tym samym Uchwały RM w każdej z Gmin. Czy jest to jakiekolwiek przestępstwo?

Odpowiedz

Róża 7 sierpnia, 2018 o 12:00

Czy lekarz/podmiot leczniczy z usług którego korzystam może w postępowaniu administracyjnym może bez żadnych konsekwencji wprowadzać organ panstwowy w błąd działając tym samym na moją niekorzyść i czy organ który wierzy na słowo temu lekarzowi/podmiotowi i nie zachowuje zasady obiektywizmu i rzetelności, co również działa na moją niekorzyść podlegają jakimś karom? co robić w takiej sytuacji? co i gdzie pisać? w obecnej sytuacji czuję sie nekana przez urzędnika ktory w ogole nie bierze pod uwagę mojego stanowiska, nie wykazał zadnych dowodów mojej winy a mimo to wszczyna postępowanie egzekucyjne.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radców Prawnych KOCAŃDA KOWALSKA MAREK I PARTNERZY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych KOCAŃDA KOWALSKA MAREK I PARTNERZY z siedzibą w Kielcach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem iwonakowalska@kancelariaprawna.kkm.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: